Na wniosek radnej Katarzyny Wielgus pod koniec października zostały wycięte gałęzie i krzaki przy drodze powiatowej w Mucharzewiu (w kierunku Niekrasowa), w wyniku czego zostały odkryte duże ilości porzuconych śmieci. W dniu 2. Listopada 2019 roku z inicjatywy radnej Katarzyny Wielgus i sołtysa Łukasza Wielgusa…

  Gmina Osiek otrzymała dofinansowanie na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017-2032” polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2019 27.09.2019 roku podpisano umowę na dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…

Jesteś mężczyzną, kobietą – zostań żołnierzem 102.batalionu lekkiej piechoty TERMINY SZKOLENIA DLA NOWYCH OCHOTNIKÓW: w listopadzie i grudniu 2019 roku Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy,…