Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego zapraszają do udziału w XII Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego 2018 „Miedzy pasją a niewolnictwem – Praca w organizacjach pozarządowych”

Gmina Osiek informuje, iż zadanie pn. Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2018 została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki…