W 2019 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali udało się pozyskać ok. 32 000 zł. Najwięcej środków, bo 10 000 zł, to darowizna w ramach programu „ORLEN dla strażaków”. W ramach środków z tego programu zakupiono m.in. motopompę szlamową, rozdzielacz kulowy, węże ssące, tłumice gumowe etc.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku rozpoczął się o godzinie 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnicy mogli podziwiać występy dzieci i młodzież ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Osiek oraz wychowanków MGOK. Mieszkańcy gminy Osiek po raz kolejny stanęli na wysokości…

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku zwierząt”