Rozszerzenie Programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów. Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do…

9. czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca pacyfikację wsi Strużki. 3. czerwca 1943 roku hitlerowcy dokonali zbrodni na 74 mieszkańcach Strużek. Wśród zamordowanych większość stanowiły kobiety, dzieci i osoby starsze. Pacyfikacja była odwetem za zastrzelenie przez partyzantów AK „Jędrusie” dwóch żandarmów niemieckich. Tegoroczne obchody…

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.  Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania…

Koła Gospodyń Wiejskich – Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do ARiMR w terminie od 7 do 31…