Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych w Osieku Obr 02