Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że dnia 12 kwietnia 2019r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży…

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że dnia 12 kwietnia 2019r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży…