Informacja

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.121z późn. zm )

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

informuje, że dnia 29 czerwca 2018r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym 1896 położonej w miejscowości Pliskowola.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek celem podania do publicznej wiadomości.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej, na stronie internetowej, stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osiek.iap.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Osiek.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek  lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.

dokument do pobraniaDokumenty do pobrania

Comments are closed.