Informacja

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że dnia 12 kwietnia 2019r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym 2057/2 położonej w miejscowości Osiek Obr 01.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Osiek.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek  lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.

dokument do pobraniaDokumenty do pobrania

Comments are closed.