Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 121z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniu 2 marca 2018r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek oraz w miejscowości Osiek celem podania do publicznej wiadomości.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej www.osiekswietokrzyski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osiek.iap.pl oraz w prasie lokalnej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku,ul. Rynek 1, 28-221 Osiek lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.