Informacja

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.121 z późn. zm ) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że dnia 22 czerwca 2018r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 640 położonej w miejscowości Osiek Obr 02.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek . Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.gmina-osiek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Osiek.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek  lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.

dokument do pobraniaDokumenty do pobrania

Comments are closed.