Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Nazwa Stanowisko Telefon
Magdalena Wilk Kierownik 15 867-11-04
Grażyna Bień Pracownik socjalny 15 867-11-04
Mariola Dzieciuch Pracownik socjalny 15 867-11-04
Małgorzata Skwarzec Pracownik socjalny 15 867-11-04
Justyna Krala Pracownik socjalny 15 867-11-04
Ewelina Małasińska Pracownik socjalny 15 867-11-04
Dorota Wodecka Pracownik socjalny 15 867-11-04
Anna Gacoń Świadczenia rodzinne/Świadczenia wychowacze 15 867-11-04
Beata Kicińska Świadczenia wychowawcze („Rodzina 500+”) 15 867-11-04
Justyna Żyła Fundusz alimentacyjny/Starszy opiekun 15 867-11-04
Barbara Gacoń Główny Księgowy 15 867-11-04
Wiesława Pawlik Stypendia szkolne 15 867-11-04
Elżbieta Sucharzewska Pomoc biurowa 15 867-11-04
Lucyna Dąchór Asystent rodziny 15 867-11-04
Anna Wiatr Opiekunki środowiskowe 15 867-11-04
Marta Pawlik Świetlica socjoterapeutyczna 15 867-11-04
Renata Mikus Obsługa 15 867-11-04
Krzysztof Mikus Obsługa 15 867-11-04

Comments are closed.