Projekt „Osiek na starych fotografiach” Stowarzyszenia Osieczanie. Partner projektu: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Osiek W 2020 r. przypada 1000-lecie Osieka. Z tej okazji Stowarzyszenie „Osieczanie” wyda pamiątkowy album „Osiek na starych fotografiach”. Będzie to album ze zdjęciami pokazujący…

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.8 Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa,…

W związku z wystąpieniem na terenie całego kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub…

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Terminarz doradztwa w podziale godzinowym zamieszczono na plakacie poniżej: