Lokalna Grupa Działania–Dorzecze Wisły działająca na terenie gmin:Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec,Rytwiany ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem…

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego zapraszają do udziału w XII Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego 2018 „Miedzy pasją a niewolnictwem – Praca w organizacjach pozarządowych”

Gmina Osiek informuje, iż zadanie pn. Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2018 została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki…