OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” NA 2019 ROK Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu na 2019 r. Termin składania wniosków: 14 stycznia 2019r. (decyduje…