Lokalna Grupa Działania–Dorzecze Wisły działająca na terenie gmin:Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów…