Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach ul. K. Szymanowskiego 3zaprasza do udziału w projekcie „AZYMUT NA ZMIANY” Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków nr: 1/2018/G i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ramach działania