Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Kielcach na terenie woj. świętokrzyskiego

Badania ankietowe realizowane są przez ankieterów statystycznych w losowo wybranych gospodarstwach domowych lub rolnych. Informacje zebrane w trakcie wywiadów ankieterskich są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych. Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – telefonując lub odwiedzając ich w domach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta. Posiada również upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych z podpisem dyrektora i pieczęcią Urzędu Statystycznego. Tożsamość ankietera można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na stronie internetowej: www.sa.stat.gov.pl/formularz w dedykowanej aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera”.Ulotka badania ankietowe 2022-1 Ulotka badania ankietowe 2022-2

Comments are closed.