Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 2 zadaniach…

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 2 zadaniach : ZADANIE NR 1. „Modernizacja…

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym