Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw…

Dziękuję Wam za tak ogromne wsparcie dla naszych sąsiadów, Ukraińców w ramach zbiórki darów „Osiek dla Ukrainy”. Pragnę podziękować szkołom, które zaangażowały się w zbieranie darów, a także jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za pomoc w zbiórce i transporcie darów. Podziękowania kieruję dla…