KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRAC PRZY ZABYTKACH W OSIEKU

W dniu dzisiejszym (25.01.2024 r.) w Osieku odbyły się wstępne konsultacje i ustalenia z Panem Leszkiem Polanowskim, konserwatorem zabytków, kierownikiem Delegatury Sandomierz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Ze strony gminy Osiek w ustaleniach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

Rozmowy dotyczyły planowanych prac w kościele parafialnym p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku oraz oraz remontu kapliczki św. Jana w Osieku.
Przypomnijmy, że Gmina Osiek za zgodą i wiedzą proboszcza parafii św. Stanisława w Osieku, ks. kan. mgr lic. Pawła Bieleckiego pozyskała fundusze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na na realizację zadania „Remont elewacji zewnętrznych oraz prace konserwatorskie kościoła parafialnego p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku”.
Przewidywana wartość inwestycji: 930 000, 00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 911 400, 00 zł, wkład własny gminy Osiek 18 600, 00 zł).
Drugim zadaniem w Osieku, na które udało się pozyskać środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest:
– Remont kapliczki św. Jana w Osieku – zaplanowano wymianę drzwi zewnętrznych, odnowienie elewacji zewnętrznej, wymianę płytek na ogrodzeniu oraz opasce wokół budynku, wymianę kostki przed kapliczką oraz odnowienie wnętrza kapliczki.

Przewidywana wartość inwestycji: 40 000,00 zł ( w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 39 200, 00 zł, wkład własny gminy Osiek 800,00 zł).

Comments are closed.