Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i Modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek”

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i Modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek”

dokument do pobraniaFormularz ofertowy – zał. nr 1

dokument do pobraniaUmowa – zał. nr 2

dokument do pobraniaOświadczenie – zał. nr 3

dokument do pobraniaZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Comments are closed.