Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Suchowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 12

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1420

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1446

𝟏𝟎 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫. 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟓:𝟑𝟎 zapraszamy sołtysów i sołtyski do Inkubatora Rozwoju FARMa na spotkanie z Szymonem Osowskim  na temat roli i funkcji sołectw – „Efektywne Zarządzanie Sołectwem: Fundusz Sołecki, Prawa Mieszkańców, i Rola Sołtysów”.