Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 2 zadaniach :

ZADANIE NR 1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” 

ZADANIE NR 2.” Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek”zawiadomienie-1

Comments are closed.