Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1074

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osiek Obr 02 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1350

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Suchowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 12