Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall prosi o wypełnienie ankiety na temat wpływu pandemii wirusa SARS-CoV 2 na życie mieszkańców obszarów wiejskich:

Z okazji Dnia Strażaka składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim strażakom z Gminy Osiek. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech…