W dniu 28.03.2024r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Osiek, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka, przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Osiek Hanny Rzepka, a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Członek…