W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i Modernizacja dróg na…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Opracowanie Programu Funkcjonalo – Użytkowego na realizację zadania pn:”Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek”

Zaproszenie do złożenia oferty Zamawiający, Gmina Osiek, UL. Rynek 1, 28-221 Osiek zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Osiek.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 2 zadaniach : ZADANIE NR 1. „Modernizacja…