Informacja z otwarcia ofert postępowania na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola”

Informacja nr 1 dla Wykonawców Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi w Miejscowości Suchowola”

Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świdczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności