Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 2 zadaniach…

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 2 zadaniach : ZADANIE NR 1. „Modernizacja…

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo- mieszkalnego w Bukowej”       Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

ZAPYTANIE OFERTOWE  na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo- mieszkalnego w Bukowej”       Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2021