Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2023 roku

Informacja z otwarcia ofert postępowania na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola”

Informacja nr 1 dla Wykonawców Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi w Miejscowości Suchowola”