Ogłoszenie o konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świdczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i Modernizacja dróg na…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Opracowanie Programu Funkcjonalo – Użytkowego na realizację zadania pn:”Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek”