Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).  Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.  Nazwa projektu: Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek.  Wartość dofinansowania ze środków FRKF: 628 200,00 zł.  Wkład własny Gminy Osiek: 786…

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”   Nazwa programu: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo – mieszkalnego w Bukowej. Dofinansowanie: 1 905 917,00 zł. Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego budynku szkoły poprzez…