Miasto i Gmina

MAPAGmina Osiek położona jest w południowo wschodniej części powiatu staszowskiego w woj. Świętokrzyskim. Graniczy z gminami: Łoniów, Rytwiany,  oraz miastami gminami: Staszów i Połaniec. Północna i południowo-zachodnia część gminy ma charakter leśny, wschodni rejon – z najwyższej klasy glebami ma charakter rolniczy, natomiast centrum gminy stanowi miasto Osiek – z rynkiem stanowiącym centrum miasta i gminy oraz zabytkowym kościołem. Wsie mają charakter ulicówek, jedynie miejscowość Długołęka ma kształt podkowy gdyż położna jest wzdłuż dawnego meandra Wisły. W centrum gminy usytuowana jest kopalnia siarki Osiek, zatrudniając około 100 osób.

Powierzchnia całkowita gminy wynosi 12933 ha z tego na grunty sąsiadujące i miasta przypada 10316 ha, a pozostałą część stanowią lasy państwowe tj. 2617 ha. Gmina składa się z 17 sołectw oraz miasta Osiek. Skarpa przebiegająca wzdłuż drogi krajowej nr 79 dzieli gminę na części: zachodnią o urozmaiconej rzeźbie terenu, w skład której wchodzą miejscowości: Osiek, Bukowa, Suchowola, Pliskowola, Niekrasow, Ossala, Ossala-Lesisko, Strużki, Tursko Wielkie, oraz część wschodnia z miejscowościami: Długołęka, Lipnik, Trzcianka, Trzcianka-Kolonia Matiaszów, Szwagrów, Mikołajów, Nakol, Niekurza, Sworoń , Kąty. Gminę Osiek zamieszkuje 8 031 osób. Gramatura zaludnienia w gminie wynosi 62 osób/km2. W samym Osieku mieszka 2039 osób. Na terenie gminy znajduje się ogółem 3445 gospodarstw i posesji, w tym i gospodarstw rolnych.

Do najważniejszych zakładów pracy należą:

  • Kopalnia Siarki Osiek
  • Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Inżynieryjne „Hydrowiert”
  • Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju / Osiek,
  • Urząd Pocztowy.

W gminie Osiek jest 7 publicznych szkół‚ podstawowych, 1 gimnazjum publiczne, 1 przedszkole publiczne oraz Zespół‚ Szkół w Osieku.

Atutem gminy jest jej położenie wzdłuż dolin Wisły, atrakcyjne tereny przyrodnicze (wpisane do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA), bardzo dobre gleby, sprzyjające rozwojowi rolnictwa oraz wiele terenów pod inwestycje.

 

Comments are closed.