Pracownicy/Kontakt

Nazwa Stanowisko Telefon
Magdalena Marynowska Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 15 867-12-03
Joanna Walczak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 15 867-12-03
Skotarek Dorota Sekretarz 15 867-12-03
Rzepka Hanna Skarbnik 15 867-12-03
Domańska Magdalena inspektor 15 867-12-03 w.207
Joanna Żądło inspektor 15 867-12-03 w.207
Beata Nowak inspektor 15 867-12-03 w.207
Płaza Dariusz inspektor 15 867-12-03 w.208
Katarzyna Nieckarz inspektor 15 867-12-03 w.208
Marczewska Joanna inspektor 15 867-12-03 w.120
Oleszek Małgorzata inspektor 15 867-12-03 w.209
Kucwaj Monika inspektor 15 867-12-03 w.209
Gawłowicz Beata inspektor 15 867-12-03 w.129
Ilona Książka podinspektor 15 867-12-03 w.206
Jolanta Kusik podinspektor 15 867-12-03 w.206
Gacoń Barbara Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego 15 867-12-03 w.125
Dudek Aneta inspektor 15 867-12-03 w.125
Wieczorek Marta inspektor 15 867-12-03 w.124
Kunowska Katarzyna inspektor 15 867 12 03 w.202
Pargieła Wojciech Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa 15 867-12-03 w.128
Marzena Bąk podinspektor 15 867-12-03 w.122
Mateusz Nowak inspektor 15 867-12-03 w.127
Grygiel Mariola inspektor 15 867-12-03 w.127
Pogorzelski Krzysztof inspektor 15 867 12 03 w.122
Beata Skowron Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 15 867-12-03 w.121, 15 640 41 18
Renata Suchorowska inspektor 15 867-12-03 w.121, 15 640 41 18

Comments are closed.