Pracownicy/Kontakt

Nazwa Stanowisko Telefon
Łysiak Rafał Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku 15 867-12-03
Skotarek Dorota Sekretarz 15 867-12-03
Rzepka Hanna Skarbnik 15 867-12-03
Domańska Magdalena inspektor 15 867-12-03 w.207
Joanna Żądło inspektor 15 867-12-03 w.207
Płaza Dariusz inspektor 15 867-12-03 w.208
Katarzyna Nieckarz inspektor 15 867-12-03 w.208
Marczewska Joanna inspektor 15 867-12-03 w.120
Oleszek Małgorzata inspektor 15 867-12-03 w.209
Kucwaj Monika inspektor 15 867-12-03 w.209
Gacoń Barbara Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego 15 867-12-03 w.125
Dudek Aneta inspektor 15 867-12-03 w.125
Wieczorek Marta inspektor 15 867-12-03 w.124
Mateusz Nowak podinspektor 15 867-12-03 w.127
Grygiel Mariola inspektor 15 867-12-03 w.127
Świerk Piotr Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 15 867-12-03 w.128
Pargieła Wojciech podinspektor 15 867-12-03 w.122
Gawłowicz Beata inspektor 15 867-12-03 w.129
Kunowska Katarzyna podinspektor 15 867 12 03 w.202
Pogorzelski Krzysztof podinspektor 15 867 12 03 w.122
Renata Suchorowska inspektor 15 867-12-03 w.121, 15 640 41 18
Beata Skowron Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 15 867-12-03 w.121, 15 640 41 18

Comments are closed.