Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm ) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje o wywieszeniu w dniu 8 kwietnia 2020r. na okres 21 dni,…

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiek Obr 02 stanowiących własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie księgi wieczystej Nr KI1A/00007569/1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych w Osieku Obr 02