Projekt uchwały – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Osiek Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczne związane z opracowaniem Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku w sali narad Urząd Miasta i Gminy Osiek…

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm ) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje o wywieszeniu w dniu 8 kwietnia 2020r. na okres 21 dni,…

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2020