Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm )

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt'.

Projekt uchwały – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Osiek Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek