Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza nabór wniosków w 2019 o dofinansowanie zadania pn.: Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017- 2032”  polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2019 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych w Osieku Obr 02