Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym