Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1446

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonego z inicjatywy organizacji pozarządowej Ogłoszenie Oferta uproszczona Formularz z uwagami