Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 W związku z upływem czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu i Sądzie Rejonowym w Staszowie, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach poinformował Radę Miejską w Osieku o liczbie ławników