Program „Cyfrowa Gmina” – 228 660 zł dla Gminy Osiek

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 228 660 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

Dzięki dofinansowaniu m.in. serwerownia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku zostanie doposażona w sprzęt IT oraz oprogramowanie niezbędne do działania systemu świadczenia e-usług oraz jej poszczególnych modułów. Zakupiony sprzęt umożliwi zdalną obsługę interesantów, zapewni dostęp do komunikacji on-line w różnych obszarach zadań oraz usprawni pracę urzędu.

W ramach programu zakupione zostaną również: aplikacja BLISKO, która służy do bieżącej, sprawnej i rzetelnej komunikacji on-line pomiędzy JST a mieszkańcami, a także System Kart usług z wyszukiwarką, która jest systemem do zdalnej obsługi on-line mieszkańców w zakresie e-usług.

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze, a zalecenia i rekomendacje zostaną wdrożone. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

Okres realizacji projektu – do 30.09.2023 r.

FE_poziom_pl

Comments are closed.