Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”   Nazwa programu: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo – mieszkalnego w Bukowej. Dofinansowanie: 1 905 917,00 zł. Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego budynku szkoły poprzez…