PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

logo

 

Nazwa programu: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo – mieszkalnego w Bukowej.
Dofinansowanie: 1 905 917,00 zł.
Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej.
Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego budynku szkoły poprzez przystosowanie go do standardu Centrum.
Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie na pow. całkowitej 584,96m² z osobnym wejściem i platformą dla niepełnosprawnych.
W wyniku inwestycji zostanie zapewniona pomoc 9 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego.
Centrum zostanie wyposażone w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu (w tym m.in.: sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu i instalacji przyzywanej).
Planowany termin otwarcia centrum to czwarty kwartał 2022 r.

Zadanie realizowane jest w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Comments are closed.