Wsparcie dla Gminy Osiek w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032 polegający na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2023”

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 34.790,00 zł

Na kwotę dotacji składają się :

  1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 17 395,00 zł
  2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 17 395,00 zł

Wkład własny Gminy Osiek – 14 910,00

Całość zadania: 49 700, 00 zł

Comments are closed.