Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Wykazy zostały wywieszone dnia…

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1074

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osiek Obr 02 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1350

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Suchowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 12

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pliskowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1420