Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki numer ewidencyjny 3107/3 położonej w Osieku Obr 01