PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY

pfc

 Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
 Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.
 Nazwa projektu: Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek.
 Wartość dofinansowania ze środków FRKF: 628 200,00 zł.
 Wkład własny Gminy Osiek: 786 300,00 zł.
 Całkowita wartość zadania: 1 414 500,00 zł.
Planowany okres realizacji: marzec 2021r.- wrzesień 2022 r.
 Opis projektu:


Cel: Celem przedsięwzięcia jest rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Osiek, w tym poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obserwujących zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie wymaganych standardów, spełniających wymagania dla tego typu obiektów i dyscyplin sportowych. Celem projektu jest również stworzenie możliwości korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Grupy docelowe: Mieszkańcy miasta i gminy Osiek, w tym uczniowie szkół, zorganizowane grupy sportowe oraz kluby sportowe, w szczególności z terenu miasta i gminy Osiek.

Zakres rzeczowy: Inwestycja będzie polegała na budowie nowego samodzielnego zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Projektowany budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym, bez poddasza użytkowego. Bryła budynku w kształcie prostokąta. Powierzchnia zabudowy: 454,73 m2, Powierzchnia użytkowa: 373,95 m2, Kubatura budynku: 2907,66 m3,Długość budynku: 39,10 m, Szerokość budynku: 11,63 m. W budynku znajdować się będą 4 szatnie dla zawodników wraz z zapleczem sanitarnym, toalety ogólnodostępne (męska, damska oraz dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie dla trenera, sędziów, sala szkoleniowa/odpraw, pomieszczenie delegata oraz pomieszczenia techniczne. Zewnętrzne zagospodarowanie terenu przewiduje również stojak na 4 rowery.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja
2020”

Comments are closed.