Szkolenie „Co nam daje członkostwo w Unii Europejskiej? Przygotowanie twardych przykładów „ w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie „Szkolenie online – W jaki sposób organizacje mogą prowadzić działania strażnicze i rzecznicze? „ w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie „Karta praw Podstawowych UE w działaniach organizacji pozarządowych” w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych