LGD – Dorzecze Wisły pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a…

Ogłoszenie – Inspekcja Weterynaryjna – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 26-30 września 2022 roku na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Etap diagnostyczny S towarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dorzecze Wisły” obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji…