Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.121 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że dnia 5 lipca 2018r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej…

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.121z późn. zm )

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.121 z późn. zm ) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że dnia 22 czerwca 2018r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości…