Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w roku 2024, polegającej na świadczeniu na rzecz osób wymienionych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.…