Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2234 oraz 2022 r. poz. 583 i 655) wydał Zarządzenia: