W dniu 16 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji między dwudziestoma samorządami partycypującymi w opracowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030, zacieśniając tym samym współpracę w obszarze strategicznej interwencji „OSI Dolina Wisły”…

                Gmina Osiek informuje, że zadanie pn. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032 polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2021 została dofinansowana…