IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt…

Wyjątkowe w swej formule „Senioralia 2020” odbyły się w Kielcach. Transmisja wirtualnej imprezy prowadzona była ze specjalnie przygotowanego studia nagraniowego w Urzędzie Wojewódzkim.