Ogłoszenie O naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie…

Europejskie Centrum Bajki ogłasza konkurs dla rodzin na „Kartkę Wielkanocną”. Każdy uczestnik – rodzina może przesłać tylko jedną pracę w terminie do 10 marca 2021 roku na adres Europejskiego Centrum Bajki (liczy się data stempla pocztowego). Praca zwycięskiego zespołu zostanie wydana drukiem. Liczą się: pomysłowość,…

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”   Nazwa programu: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo – mieszkalnego w Bukowej. Dofinansowanie: 1 905 917,00 zł. Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego budynku szkoły poprzez…

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH   Gmina Osiek w 2020 roku otrzymała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Środki zostaną wykorzystane na: „Budowę nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast”…