Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 sierpnia 2022 roku do 6 września 2022 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek,…

Gmina Osiek otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.