Podpisanie umowy na „Adaptację i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej” W dniu 21. kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Osiek a Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Remontowym „ALEMAR” Marcin Sałata dotycząca realizacji zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń…

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Osieku Uchwały XXVI/196/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Materiały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko