W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Osieku będzie nieczynny. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”…