Szkolenie „Co nam daje członkostwo w Unii Europejskiej? Przygotowanie twardych przykładów „ w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie „Szkolenie online – W jaki sposób organizacje mogą prowadzić działania strażnicze i rzecznicze? „ w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie „Karta praw Podstawowych UE w działaniach organizacji pozarządowych” w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie „Kryteria horyzontalne w programie EFS+ (Przybliżenie nowego podejścia do zasad horyzontalnych, który każdy projekt musi spełnić, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027) w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie on-line – media społecznościowe w ramach  projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych