W każdym województwie, gmina do 20 tys mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczne związane z opracowaniem Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku w sali narad Urząd Miasta i Gminy Osiek…