Gmina Osiek informuje, że zadanie pn. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032 polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2021 została dofinansowana…

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm )