W dniu dzisiejszym (25.01.2024 r.) w Szwagrowie odbyły się wstępne konsultacje i ustalenia z Panem Leszkiem Polanowskim, konserwatorem zabytków, kierownikiem Delegatury Sandomierz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Ze strony gminy Osiek w ustaleniach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z pracownikami…

W dniu dzisiejszym (25.01.2024 r.) odbyły się wstępne konsultacje i ustalenia z Panem Leszkiem Polanowskim, konserwatorem zabytków, kierownikiem Delegatury Sandomierz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Ze strony gminy Osiek w ustaleniach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z pracownikami Urzędu Miasta…

W dniu dzisiejszym (25.01.2024 r.) w Osieku odbyły się wstępne konsultacje i ustalenia z Panem Leszkiem Polanowskim, konserwatorem zabytków, kierownikiem Delegatury Sandomierz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Ze strony gminy Osiek w ustaleniach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z pracownikami…