15 sztuk pulsoksymetrów dla Gminy Osiek w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

Gmina Osiek pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 15 sztuk pulsoksymetrów w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Pulsoksymetry trafią do instytucji i organizacji zlokalizowanych na terenie gminy Osiek, z bezpośrednim przeznaczeniem dla mieszkańców.

Pulsoksymetr to urządzenie do pomiaru saturacji krwi, czyli mierzenia ilość tlenu w naszej krwi. Najczęściej pulsoksymetr wykorzystuje się przy chorobach związanymi z płucami i sercem. W ostatnim czasie zyskał dużą popularność, ponieważ wykorzystuje się go również przy kontrolowaniu przebiegu COVID-19 leczonego w domu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2044-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

166970449_10162810256583125_2729624187276093680_n

Comments are closed.