W Osieku posadzono drzewa i krzewy miododajne

Gmina Osiek przystąpiła do projektu pod nazwą „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim” finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego.

Organizatorem projektu jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, podmiotem współrealizującym jest Gmina Osiek. W ramach współrealizacji zakupiono i nasadzono sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

20 szt. sadzonek krzewów Budleja Dawida posadzono na placu przed Urzędem Miasta i Gminy w Osieku, natomiast 10 szt. sadzonek drzew Surmia (Katalpa) posadzono za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

Głównym celem projektu jest promocja produkcji żywności ekologicznej poprzez rozwój pszczelarstwa w województwie świętokrzyskim dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz bioróżnorodności.

W ostatnich latach znacząco spadła liczebność pszczół na skutek różnych chorób oraz stosowania pestycydów. Dzięki nowym sadzonkom gmina przyczynia się do polepszenia tzw. pożytków miodowych, a pszczoły oraz inne owady będą otrzymywać pożywne składników pokarmowych przez wiele lat.logotabliczka

Comments are closed.