79. rocznica pacyfikacji wsi Strużki

W niedzielę 05. 06. 2022 roku w Strużkach miała miejsce uroczystość upamiętniająca 74 ofiary niemieckiej zbrodni we wsi Strużki.

Mszę świętą w intencji pomordowanych odprawił proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Niekrasowie ks. dr Mariusz Sobina.

Wśród uczestników mszy świętej i uroczystości byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z małżonką, Starosta Staszowski Józef Żółciak, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Krakowiak, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, Sekretarz Miasta i Gminy Osiek Dorota Skotarek, Skarbnik Miasta i Gminy Osiek Hanna Rzepka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich Ewa Buda, nauczyciele, przedstawiciele Stowarzyszenia „Jędrusie”.

Uroczystości zakończono złożeniem kwiatów przed Pomnikiem upamiętniającym pomordowanych w czasie pacyfikacji wsi Strużki.

Pacyfikacja wsi Strużki miała miejsce w godzinach porannych, 3 czerwca 1943 roku. Ofiarą pacyfikacji Strużek padło co najmniej 74 mieszkańców wioski. Niemcy mordowali ludność cywilną bez względu na wiek i płeć i spalili niemal wszystkie zabudowania. Po pacyfikacji Strużek ocalało tylko parę domostw (w tym przedwojenny budynek gimnazjum i gminy) i kilkanaście osób.

Comments are closed.