Akcja „Wspieraj Seniora”

INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, mogą zgłosić się przez internet (www.wspierajseniora.pl) i wypełnić ankietę, lub osobiście zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

INFORMACJA DLA SENIORÓW

Aby, wspomóc seniorów, którzy są grupą najbardziej narażoną przez COVID rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach powstała infolinia dedykowana dla seniorów: nr tel. 22 505 11 11. Dzwoniąc pod ten numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

Comments are closed.