Badanie ankietowe skierowane do mieszkańców na temat dostępności posterunku Policji w gminie Osiek. Zapraszamy do wypełnienia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Osiek do wzięcia udziału w badaniu ankietowym i wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w naszej gminie oraz Państwa osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji.

Link do ankiety: https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK

Państwa odpowiedzi pomogą w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”. Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.

Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Comments are closed.