Budujemy LSR na lata 2023-2027. Fiszki projektowe. Zgłoś swój pomysł na projekt

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów takich, które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (wzór do pobrania poniżej) można składać do dnia 08.02.2023 r. w następujących formach:

• drogą elektroniczną na e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa– LSR”.

• drogą korespondencyjną na adres: ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.

• bezpośrednio do biura LGD: pok. 110, w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany.

Załącznik do pobrania:

Fiszka projektowa – wersja edytowalna (pobierz)

Fiszka projektowa – wersja PDF (pobierz)

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 15 8650 216.

Comments are closed.