W Osieku trwa akcja szycia maseczek dla mieszkańców. Urząd Miasta i Gminy w Osieku zakupił materiały, które powinny wystarczyć do uszycia ok. 7 tys. sztuk maseczek wielokrotnego użytku.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.