Zgodnie z wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2022 roku Urząd Miasta i Gminy w Osieku informuje, że nie ma konieczności przekierowywania osób, które przyjechały na zaproszenie osób prywatnych i przebywają w indywidualnych gospodarstwach domowych do miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców znajdujących się w rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego.…