Doradztwo z pozyskiwania środków finansowych lipiec 2019

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany) do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

Terminarz doradztwa w podziale godzinowym zamieszczono na plakacie poniżej. Zachęcamy osoby chcącą założyć swój biznes, przedsiębiorców prowadzących firmy czy organizacje pozarządowe do skorzystania z usług doradczych. Porad udzielać będzie osoba wykwalifikowana na co dzień zajmująca się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Tematyka doradztwa będzie ustalana indywidualnie z każdym uczestnikiem w miarę potrzeb i oczekiwań.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu współpracy pt. „Kreator przedsiębiorczości”, Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

 

Comments are closed.